Lu meštru è meštru, ma lu patrunu è lu capu meštru.

Il maestro è maestro, ma chi comanda è il padrone.

Il dirigente capo è il responsabie di tutte le azioni.

0.0/5 punteggio (0 voti)

Inserisci un commento